Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu

rok szkolny 2018/2019

 

Przewodnicząca: Anna Rutkowska
Zastępca: Iwona Śliwa
Skarbnik: Monika Szydłowska
Sekretarz: Anna Fenner
Członek: Tomasz Piątkowski

 

W roku szkolnym 2018/2019 składkę w wysokości zadeklarowanej przez rodzica można wpłacać na konto, u skarbnika klasowego, bądź u skarbnika Rady Rodziców.

Wpłat można dokonać przelewem.

Numer konta:

BS Nowe – 13 8173 0005 2002 0006 0424 0001

W tytule wpłat należy podać imię, nazwisko dziecka i klasę do której uczęszcza.