Warlubskie posłanki na Sejm Dzieci i Młodzieży…

Uczennice ósmej klasy Agata Malej i Marta Suchodolska przystąpiły w lutym do XXV edycji projektu organizowanego przez Kancelarię Sejmu. Tematem tegorocznych obrad byli „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”. Ich zadaniem było w sposób trwały upamiętnić losy i działalność posła sprawującego mandat
w latach 1918-1939, który podczas II wojny światowej działał dla dobra ojczyzny. W tym celu musiały nagrać krótki film lub słuchowisko promujące losy wybranego bohatera. Był nim Maciej Rataj, polski polityk żyjący w latach 1884-1940. Ich wszechstronny wysiłek został doceniony, ponieważ dziewczęta znalazły się w ścisłym gronie nagrodzonych uczestników
z możliwością wyjazdu do Warszawy, aby tam  1 czerwca zasiąść w ławach poselskich w charakterze uczestniczek Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Dumne i zadowolone dziewczęta w dniu 28 maja wraz z opiekunem p. Bogusławą Ptach udały się do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, by odebrać z rąk wojewody kujawsko-pomorskiego p. Mikołaja Bogdanowicza, mandat poselski, uprawniający do wejścia na warszawskie polityczne „salony”.
Dziewczętom gratulujemy pomysłu i twórczego zaangażowania oraz życzymy owocnych obrad. Wszystkim zaś sojusznikom dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie.

Nasze niezapomniane wrażenia.
31 maja  wyjechałyśmy z Bydgoszczy wraz z pozostałymi posłami i posłankami naszego województwa do Warszawy. Tego samego dnia zwiedzałyśmy  jeszcze warszawską Starówkę. Potem udaliśmy się na nocleg  do ośrodka w Sulejówku. Następnego dnia tj.  1 czerwca ok. godziny 800 przejechaliśmy przed gmach Sejmu RP. Po przebytych kontrolach znalazłyśmy  się w Sali Kolumnowej, gdzie odbyły się spotkania z wieloma klubami poselskimi. O godzinie 1000 rozpoczęły się obrady.  Najpierw obrady zostały otworzone przez Marszałka Sejmu Dzieci i Młodzieży, potem głos zabrali przedstawiciele rządu,  w tym zastępca Ministra Edukacji oraz Rzecznik Praw Dziecka. Potem głos zabrała młodzież. Wypowiadała się ona nie tylko na temat tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, ale także na tematy bieżące.  W drugim punkcie porządku dziennego posłowie SDiM głosowali za przyjęciem, lub odrzuceniem poprawek do uchwały sporządzonej na komisji  SDiM, która odbyła się 11-12 maja. W rezultacie uchwała została przyjęta.

   Było to dla nas wspaniałe przeżycie,  bardzo nam się podobało. Żałujemy, że uczestnikiem Sejmu Dzieci i Młodzieży można być tylko raz w życiu. Polecamy tę przygodę z polityką naszym kolegom i koleżankom.

Sporządziły – Bogusława Ptach oraz absolwentki Agata i Marta