Z kroniki szkoły

 Inauguracja

Nasza szkoła posiada bogatą, ćwierćwieczną tradycję, która opisana jest w licznych kronikach. W tym dziale sukcesywnie będziemy ją przybliżać Internautom.

 W dniu 1985.09.02 w 41 rocznicę PRL i 40 rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem dokonano wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 1985/86 z udziałem wojewódzkich i miejscowych władz administracyjnych, oświatowych i politycznych w nowym budynku szkoły w Warlubiu.

W uroczystości uczestniczyli budowniczowie szkoły, delegacje uczniów wraz z nauczycielami szkół z terenu gminy, rodzice i społeczeństwo Warlubia.

Tak pisali wówczas uczniowie:

„W nowym roku szkolnym 1985/86 otrzymaliśmy piękny podarunek. Jest nim nowoczesna szkoła, o której zawsze marzyliśmy.

Chcemy by była ona zawsze taka, jak dzisiaj w dniu przekazania i rozpoczęcia roku szkolnego.

Wierzymy, że – my uczniowie i nasi nauczyciele będziemy czuć się w niej dobrze.

Przyrzekamy uczyć się i pracować w niej jak najlepiej.

Zobowiązujemy się wspólnie z naszymi rodzicami dbać o naszą szkołę i jej otoczenie.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i wybudowania tej szkoły.

Pragniemy hasło Socjalistycznej Ojczyźnie – serca i czyny wcielać w życie”

Uroczystość otworzył inspektor oświaty i wychowania w Warlubiu, Tadeusz Kurek. Przypomiał historię budowy obiektu. nowa szkoła powstała w ciągu 3 lat. Jej wartość wynosi 152 mln zł. Gmach byłej SP nr 1 wykorzystany zostanie na potrzeby szkolnictwa specjalnego.

Następnie zebrani wysłuchali radiowego przemówienia ministra oświaty i wychowania, prof. Bolesława Farona. Do ponad 500 uczniów i 30 nauczycieli nowej szkoły zwrócił się wojewoda Stanisław Kubczak, życząc w nowych warunkach lepszych wyników w nauce i wychowaniu.

Podziękowania budowlanym, a szczególnie Przedsiębiorstwu Budownictwa Rolniczego w Grudziądzu, przekazał przewodniczący GRN w Warlubiu, Kazimierz Kaczmarek. Majster budowy, Stefan Kubicki otrzymał odznakę „Za szczególne zasługi dla rozwoju województwa bydgoskiego”.

Pięknie wykonane przez miejscowego rzemieślnika, Alfonsa Kujawskiego symboliczne klucze do gmachu szkolnego przekazał dyrekto Adeli Dominikowskiej, dyrektor PBRol, Jerzy Kwiatkowski. Młodzież złożyła deklarację dbałości o wygląd szkoły, troski o jej mienie. Uroczystość zakończył program artystyczny w wykonaniu uczniów.


Pożegnanie klas VIII

14 czerwca 1986 r. opuścili mury nowej szkoły pierwsi absolwenci – uczniowie trzech oddziałów kl. VIII

 

Wprowadzili nowy zwyczaj – tzw. „Ścianę Absolwenta”. Na zdjęciu prezentują zakupiony obraz na tę ścianę. Złożyli ślubowanie „Będziemy godnie reprezentować naszą szkołę,”(…)

Wyróżnionym uczniom wręczono nagrody ufundowane przez zakład opiekuńczy oraz GRN w Warlubiu. Uczniowie kl. VII wręczyli pamiątkowe maskotki.

Nagrody otrzymali:

VIIIa VIIIb VIIIc
 • Beata Kostera
 • Zofia Maternicka
 • Anna Liczkowska
 • Justyna Nadwodna
 • Żaneta Grajewska
 • Barbara Sławik
 • Dariusz Kowalski
 • Aleksandra Wygocka
 • Mirella Dunajska
 • Zbigniew Żarnoch
 • Kamila Rodewald
 • Joanna Krzekotowska
 • Justyna Jabłóńska
 • Wojciech Fordoński
 • Bogdan Borucki

Zbigniew Żarnoch podziękował w imieniu wszystkich wychowanków za trud poniesiony w kształtowaniu ich charakterów i wpajanie wiedzy.

Na zakończenie klasy VIII „przekazały władzę” uczniom klas VII. A wieczorem 13.09 był…

Wielki Bal!


 42 rocznica SB i MO

W Dzień Milicjanta odbyło się w naszej szkole spotkanie komendanta MO w Warlubiu, Kazimierza Kowalskiego z młodzieżą szkolną.

W czasie spotkania, komendant wygłosił pogadankę o zachowaniu bezpieczeństwa w publicznych miejscach. Odpowiadał też na pytania dzieci.

Dzieci wręczyły symboliczne laurki i wiązanki kwiatów. Harcerze naszej szkoły wzięli udział w zlocie „Szlakami Umacniania Władzy Ludowej” w Lipinkach, pełnili wartę przy pomniku poległych w 46 r. milicjantów, brali udział w zawodach sportowych.

Z historii szkoły


Najstarsze zapiski dotyczące szkoły w Warlubiu pochodzą z 1888 roku. Po dzień dzisiejszy zachowała się księga uczniów zapisanych do szkoły w roku szkolnym 1888/1889.Najstarsza kronika pochodzi z roku szkolnego 1945/46.


W 1982 roku, na przygotowanym uprzednio placu, zaczęto kopać i stawiać fundamenty pod budynek szkoły. Z miesiąca  na miesiąc „szkoła rosła” na oczach wszystkich. Uwieńczeniem wysiłku władz oświatowych, miejscowych i środowiska rodziców było oddanie nowego, przestronnego i ładnego obiektu szkolnego wraz z salą gimnastyczną do użytku uczniów i nauczycieli w dniu 2 września 1985 roku.


Wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i miejscowych władz prowadzone były dyskusje nad wyborem kandydatów na patrona naszej szkoły. Było kilka kandydatur, między innymi: Tadeusz Kotarbiński, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Bronisław Malinowski. W wyniku przeprowadzonego plebiscytu wśród uczniów, rodziców, grona pedagogicznego, władz lokalnych, spośród kilku proponowanych kandydatów na patrona wybrano jednogłośnie Bronisława Malinowskiego.


20 X 1983– Uchwała Samorządu Uczniowskiego w sprawie wyboru patrona

4 XI 1983– Posiedzenie Rady Pedagogicznej o rozpoczęciu prac przygotowawczych związanych ze zbieraniem informacji dotyczących obranego patrona

25 I 1984– Zebranie prezydium Zarządu Rodzicielskiego i podsumowanie akcji przeprowadzonej wśród rodziców

5 VI 1986– Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Komitet Rodzicielski zwróciły się do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy z prośbą o zaakceptowanie wniosku o nadanie imienia naszej szkole- Bronisława Malinowskiego

4 VI 1987– Nadanie imienia naszej szkole


Dyrektorem szkoły do roku 1999 była mgr Adela Dominikowska. Następnie funkcję dyrektora przejął mgr Jan Piotrowski.

Reforma szkolnictwa w 1999 roku spowodowała, iż budynek szkolny dzielimy z gimnazjum.

 

Dodaj komentarz