266

Zakończenie roku szklonego 2009/2010

Po roku wytężonej pracy nadszedł czas odpoczynku. Podczas uroczystego apelu pani dyrektor Maria Jankowiak wręczyła uczniom wyróżnionym nagrody książkowe, a ich rodzicom listy gratulacyjne. Dyplomy uznania wręczono uczniom, którzy wykazali się 100% frekwencją. Następnie Bartosz Piernik odebrał z rąk pani Dyrektor stypendium naukowe za bardzo wysokie wyniki w nauce. Pan Marcin Stoppel ogłosił wyniki szkolnego turnieju mini piłki nożnej, najlepsze drużyny otrzymały okolicznościowe medale.
Wszystkim uczniom i pracownikom szkoły życzymy udanych, słonecznych wakacji.

286

My też potrafimy!

W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu „My też potrafimy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu była poprawa warunków dla lepszego rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych szkół podstawowych i gimnazjalnych jedenastu gmin w naszym powiecie.
Wśród celów szczegółowych istotne były w szczególności:

 • podniesienie i wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych,
 • podniesienie i wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów z zaległościami i opóĽnieniami,
 • zwiększenie motywacji do nauki i aspiracji uczniów.
 • Projektem objęto 36 uczniów , którzy uczestniczyli w następujących zajęciach edukacyjnych:
  • Zajęcia rozwijające matematyczno-przyrodnicze, w wymiarze 48 godzin, prowadzone przez M. Jankowiak,
  • Zajęcia wyrównawcze, w wymiarze 24 godzin, prowadzone przez B. Grzonkę
  • Zajęcia komputerowe, w wymiarze 48 godzin, prowadzone przez L. Mosińską.
  Pod koniec zajęć przeprowadzono ankietę, w której uczestnicy warsztatów odpowiedzieli, że warsztaty były ciekawe, dużo się na nich nauczyli. Podejmowane zadania nie sprawiły im problemów i dobrze się na zajęciach czuli.

Program edukacyjny „Trzymaj formę”

Celem programu jest pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej oraz kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem i aktywnością fizyczną wśród uczniów. W trakcie realizacji programu uczniowie poznali składniki pokarmowe i ich znaczenie dla organizmu, omówili zasady prawidłowego odżywiania się, wykonali piramidy Zdrowego Żywienia, zapoznali się ze skutkami niewłaściwego odżywiania się. Uczniowie klas V obliczali swoje wskaźniki BMI oraz mierzyli ciśnienie. Klasy szóste przygotowały hasła promujące zdrowy styl życia. Uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w różnego rodzaju zajęciach poprawiających ich sprawność fizyczną. Były to wyjazdy na basen, rozgrywki w piłkę siatkową i nożną, zajęcia SKS. Podsumowaniem realizacji programu Był konkurs „Zdrowy styl życia”.

Rośliny owocodajne naszych lasów – konkurs plastyczny

Dnia 24.05.2010 r. odbyła się ocena prac V Edycji przyrodniczego konkursu plastycznego „Rośliny owocodajne naszych lasów”. Cele konkursu to: szerzenie wiedzy o roślinach występujących w polskich lasach, poznawanie roślin chronionych, zwrócenie uwagi na piękno przyrody polskiej, zachęcanie do samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji. Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych: klas I – III i klas IV – VI.

Nagrody i wyróżnienia w naszej szkole otrzymali:
Kategoria klas I – III Kategoria klas IV – VI
nagrody: nagrody:
1. Filip Kaczmarek 1. Miłosz Omtisch
2. Natalia Polakowska 2. Patrycja Kreja
3. Klaudia Schmidt 3. Maciej Barszczewski
4. Weronika Jedel 4. Arno Bruchwalski
5. Jagoda Dolewska
wyróżnienia: 6. Karolina Michalak
1. Adrian Majka 7. Patrycja Dzieżyk
2. Zuzanna Gburek 8. Natalia Osmańska
9. Patrycja Jeziorska
10.Joanna Piotrowska

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Eko – Planeta

3.03.2010 r. uczniowie zainteresowani przyrodą wzięli udział w szkolnym etapie ogólnopolskiego konkursu ekologicznego Eko – Planeta. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i pięknie ojczystej przyrody. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: klasy III – IV Maluch i klasy V – VI Adept. Uczestnicy udzielali odpowiedzi na 30 pytań testowych i pytanie opisowe. Wypełnione karty odpowiedzi przesłano do organizatora konkursu. Wyniki wraz z dyplomami dotarły do szkoły 12 maja 2010 r.

Najlepszy wynik w szkole w kategorii Maluch uzyskał Paweł Sikorski. Pozostali uczestnicy to: Patrycja Dzieżyk, Małgorzata Daca, Dominika Leiszys, Eliza Megier, Kinga Lewandowska, Michał Pawelczyk, Oskar Wilkowski, Emil Starzecki, Dawid Lorenc.
W kategorii Adept pierwsze miejsce w szkole zajął Bartosz Piernik. Szkołę reprezentowali również: Dorota Kaczkowska, Justyna Kwiatkowska, Paweł Malinowski, Patrycja Kujawska, Jagoda Dolewska, Miłosz Omtisch, Daria Osmańska, Barszczewski Maciej, Mikołaj Szalach, Paulina Staniak, Pukacka Martyna, Olga Faleńczyk, Korneliusz Rutkowski, Patrycja Kreja,
Karolina Michalak, Damian Chromiński, Joanna Piotrowska, Patrycja Jeziorska, Mikołaj Dereszowski, Ewelina Lemańska, Adrianna Pawlak, Arno Bruchwalski. Wszystkim uczestnikom gratuluję uzyskanych wyników.

244

Przedszkolaki na wycieczce w Kansas City

Zgodnie z planem przedszkolaki wybrały się 11 czerwca na wycieczkę do miasteczka westernowego w okolicach Grudziądza. Pogoda nam dopisała. Wypiliśmy hektolitry napojów. Przedszkolaki przywitał kowboj – przewodnik, który oprowadził wycieczkę po miasteczku. Zaczęło się od zwiedzania Zoo, w którym dzieci miały bezpośredni kontakt z niektórymi zwierzętami. Zobaczyć można było między innymi lamy, strusie a nawet wielbłądy. Dzieciaki spotkało wiele atrakcji takich jak: wyścig na nartach indiańskich, rzut podkową, skakanie na trampolinie. Odbyły się również przejazdy przez miasteczko: najpierw Ciuchcią Kansas City, póĽniej zadaszonymi bryczkami konnymi. W ciągu całego dnia odbyło się kilka „Western Show”, na których zaprezentowano „przygody braci Daltonów i Lucky Lucka w Kansas City”, niesamowite popisy kaskaderki konnej, skoki koni przez ogień, rzuty nożami i toporami do celu (drewnianej tarczy). Wróciliśmy pełni wrażeń, ale bardzo zmęczeni.