R. Babiński

125 rocznica urodzin Patrona

125 rocznica urodzin Patrona

„Dokąd Boga pieśń Cię niesie” – piękną pieśnią, pochodzącą z uroczystości nadania gimnazjum imienia Witolda Bielowskiego, rozpoczęła się audycja z okazji 125 rocznicy urodzin Patrona. W czasie audycji, prowadzonej przez Martynę Szwarc, nasi radiosłuchacze mieli okazję do wysłuchania fragmentów nagrań archiwalnych – piosenek i wywiadów związanych z postacią Patrona. Jakim człowiekiem był nadleśniczy Witold Bielowski? Z takim […]

Dzień Patrona 2017

Dzień Patrona 2017

Przesłaniem tegorocznego Dnia Patrona były słowa z refrenu hymnu szkolnego: „Nieś na serca dnie ojców twych pieśń”. Na okolicznościowej wystawie wyeksponowano zdjęcia, kroniki, albumy i publikacje, ilustrujące ostatnie lata pracy wychowawczej z patronem szkoły, Witoldem Bielowskim. Dzień Patrona zainaugurowano Mszą Świętą w kościele parafialnym w Warlubiu. W uroczystej mszy, koncelebrowanej przez ks. proboszcza Ireneusza Machuta […]

W świecie Patrona

W świecie Patrona

Nietypowy prezent sprawiła społeczność gimnazjalna Patronowi w 124 rocznicę urodzin. Przez ponad miesiąc realizowała zadania przyjęte w mini-projekcie pt. „W świecie Patrona”. W konkursie na najlepszą prezentację multimedialną zwyciężył Mateusz Grzonka, a wyróżnienia przypadły Zuzannie Bryk i Pawłowi Malinowskiemu. Spośród tematów prac literackich największym wzięciem cieszyły się: „Sens cierpienia w życiu człowieka” i „Który z […]

W świecie Patrona

W świecie Patrona

Dla uczczenia 124 rocznicy urodzin Witolda Bielowskiego zapraszam społeczność gimnazjalną do aktywnego udziału w szkolnym miniprojekcie pt. „W świecie Patrona”. W ramach projektu realizowane są trzy główne zadania: konkurs wiedzy na platformie kahoot.it; konkurs na najlepszą prezentację multimedialną; konkurs na najciekawszą pracę literacką. Zapisy do udziału w konkursach, zgodnie ze szczegółowymi regulaminami, u wychowawców klas […]

Rozstanie z baśniowymi mrzonkami...

Rozstanie z baśniowymi mrzonkami…

Tematem przewodnim otrzęsin klasa II c uczyniła: „Baśnie naszego dzieciństwa”. Drugoklasistki – Zuzanna Muchowska i Martyna Śliwa  przygotowały dla młodszych kolegów i koleżanek do wykonania 7 różnych zadań. Prowadzące uroczystość: Martyna Śliwa, Martyna Szwarc powitały zebranych, przedstawiły jury, czuwały nad przebiegiem zabawy otrzęsinowej. Otrzęsinowe spotkanie zaczęło się od zaprezentowania przez klasy pierwsze alternatywnej wersji baśni: Calineczki […]

Na szlaku Patrona

Na szlaku Patrona

W ramach przygotowań do ślubowania pierwszoklasiści uczestniczyli w mini-projekcie „Na szlaku Patrona i historii Bielowszczaka”. Część młodzieży wzięła udział w wycieczce edukacyjnej do Przewodnika i Płochocina, w czasie której poznawała miejsca związane z Witoldem Bielowskim – dawny budynek nadleśnictwa,  obelisk upamiętniający męczeńską śmierć Patrona oraz jego grób na cmentarzu parafialnym. Pozostała grupa gimnazjalistów zapoznała się z […]

Poznajemy Patrona

Poznajemy Patrona

Przygotowując się do złożenia aktu ślubowania, gimnazjaliści z klas pierwszych podejmują szereg zadań wychowawczych związanych z Patronem. W XIV edycji Konkursu Wiedzy o Patronie i Tradycjach Szkoły rywalizowało 18 uczniów. Pięcioro gimnazjalistów z najlepszym wynikiem z eliminacji pisemnych zakwalifikowano do finału konkursu. Tegoroczni finaliści – Marta, Ola, Filip, Kamil i Daniel – odpowiadali na pytania z biografii […]

Szlakami Patrona, tradycji i symboli

Szlakami Patrona, tradycji i symboli

„Nieś na serca dnie ojców twych pieśń, jak rozkaz kreśl swym życiem ślad, dla innych znak – drogowskaz”. Drogowskaz ów, zawarty w historycznych listach Witolda Bielowskiego, napisanych w celi śmierci do żony i synków, jest od 2001 roku filarem programu wychowania w naszym gimnazjum. Znaczenie tych pięknych, mądrych słów pojęli gimnazjaliści z klas pierwszych po powrocie […]

Passport for better future

Passport for better future

Międzynarodowym egzaminem TELC zakończyły się zajęcia rozwijające z języka angielskiego, zorganizowane w Gimnazjum Bielowskiego w ramach projektu unijnego „Wiedza – paszport do lepszej przyszłości”. W 120 godzinnym kursie językowym, zaprojektowanym na poziomie A2, aktywnie  uczestniczyła 10 osobowa grupa drugoklasistów. Beneficjenci projektu mieli możliwość znacznego podniesienia swojego poziomu kompetencji językowych, w szczególności umiejętności rozumienia ze słuchu, […]

Śladami Patrona

Śladami Patrona

Jakim człowiekiem był Witold Bielowski, Patron Gimnazjum w Warlubiu? Jakie były tragiczne losy Nadleśniczego i jego rodziny? Co zadecydowało, że społeczność gimnazjalna wybrała na patrona swojej szkoły nadleśniczego z Przewodnika? Odpowiedzi na powyższe pytania mogli znaleźć gimnazjaliści z klas pierwszych w czasie wycieczki do miejsc pamięci w Przewodniku i Płochocinie. W trakcie tej patriotycznej wyprawy […]