Zajęcia szkolne

Zajęcia szkolne w Publicznej
Szkole Podstawowej w Warlubiu
oraz w oddziałach przedszkolnych
rozpoczną się 6 maja 2019 r. zgodnie z planem