Pożegnania nadszedł czas…

Nikt nie lubi pożegnań lecz są koniecznością i tak jak dla absolwentów klas ósmych Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego oraz klas trzecich byłego już Gimnazjum im. Witolda Bielowskiego zwieńczeniem pewnego etapu nauki. 18 czerwca 2019 r. w pożegnaniu towarzyszyli im rodzice, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, uczniowie klas siódmych oraz zaproszeni goście. W trakcie uroczystości miało miejsce przekazanie Sztandaru Szkoły Podstawowej młodszym uczniom z klas siódmych oraz ślubowanie absolwentów. Podczas tej uroczystości absolwenci odebrali z rąk Dyrektora różnorodne nagrody, dyplomy, listy pochwalne i stypendia motywacyjne. Tytuł ?Najlepszego Absolwenta? przyznano gimnazjalistce Mariannie Pawlickiej z kl. IIIa. Rodzicom uczniów wyróżniających się w nauce i w zachowaniu wręczone zostały listy gratulacyjne. Na zakończenie tej części uroczystości swoje podziękowania absolwentom za zaangażowanie i pracę w chórze szkolnym złożyli pani J. Fordońska ? Jędral, w szkolnym kole Caritas pani M. Piotrowska oraz w Samorządzie Uczniowskim pani C. Michalska i pani I. Szmelter. Następną część uroczystości wypełnił program artystyczny przygotowany przez absolwentów, w którym uczniowie podziękowali wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom za trud włożony w ich naukę i wychowanie. Elementem zamykającym to ważne w życiu absolwenta wydarzenie była scenka kabaretowa przygotowana przez uczniów klas siódmych.

[Not a valid template]