Uczymy się demokracji

Miejsca pamięci –  materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej sejmdim
i narodowej tożsamości to temat przewodni tegorocznego projektu organizowanego przez Kancelarię Sejmu w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Instytutem Pamięci Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Do udziału zaproszono  wszystkich, którzy zainteresowani są działaniami na rzecz podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej poprzez popularyzowanie wiedzy o miejscu pamięci mającym znaczenie dla dziedzictwa i tożsamości lokalnej i narodowej. Wykonanie zadania wymagało od uczestników podjęcia czynności animacyjno-badawczych, przygotowania planu działań oraz jego zrealizowania. W naszej szkole też znaleźli się śmiałkowie, którzy przystąpili do tego projektu. W realizację założeń włożyli wiele wysiłku, ale z bardzo dobrym skutkiem.
W województwie kujawsko – pomorskim na 30 możliwych punktów do uzyskania, zdobyli 28. Ten wynik umożliwił im dołączenie do grona 460 posłów, którzy 1 czerwca 2016 roku wezmą udział w XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Śmiałkami tymi są Nikola Brzezińska z klasy IIIa oraz Patryk Czajka z klasy IIa. Życzymy im udanych obrad i czekamy na relacje
z przeżytych chwil w polskim sejmie młodych.