Komu potrzebna jest historia?

Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Szczególnie doniosłe uroczystości odbywały się pod koniec XIX wieku w Galicji, gdzie Polacy posiadali szeroką autonomię. W okresie międzywojennym obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja miały rangę wielkiego święta państwowego. Po II wojnie światowej, w obliczu nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podjął decyzję o przywróceniu rangi święta państwowego dniu 3 Maja czyli rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji z 1791 roku. Jak długo te symbole będą kojarzone z Polską i Polakami zależy tylko od nas Polaków. Dziś też nie jest łatwo być prawdziwym Polakiem. To właśnie po to przypominamy tych, którzy przez wiele lat rozproszeni po całym świecie żyli i działali na rzecz Ojczyzny. Dziś przypominamy karty historii po to, by czerpać z nich siłę, mądrość i wartości, które pozwalały Polakom przetrwać trudne czasy niewoli. Dla upamiętnienia tych wydarzeń uczniowie klasy IIb zorganizowali wymowną wystawę oraz audycję radiową dla uczniów Zespołu Szkół w Warlubiu.