Szlakami Pamięci Witolda Bielowskiego

„Zapal świeczkę” – nastrojowa ballada zespołu Dżem towarzyszyła gimnazjalistom z klas pierwszych, zebranym na polanie w płochocińskim lesie. W cieniu biało-żółto-zielonych brzóz zapłonęły znicze przy obelisku pamięci Witolda Bielowskiego, Patrona naszego gimnazjum.

Wcześniej pierwszoklasiści usłyszeli tragiczną historię kaźni Nadleśniczego. Wielkie poruszenie wywołało odczytanie listu Witolda Bielowskiego do starszego z synów, Piotrusia, w którym pozostawiał rodzinie i potomnym dobre imię, wskazując, jak „być dobrym synem, człowiekiem i obywatelem”.

Wizyta w miejscu rozstrzelania Patrona była jednym z etapów wycieczki patriotycznej klas pierwszych, przebiegającej pod hasłem „Szlakami pamięci Witolda  Bielowskiego”. Jak co roku, gimnazjaliści zapoznali się z najważniejszymi faktami z życia Patrona na tle historii regionu i dziejów narodu polskiego, zwiedzając budynek dawnego Nadleśnictwa Przewodnik, a następnie miejsca pamięci w Płochocinie – obelisk w lesie oraz grób Bielowskiego na cmentarzu parafialnym. Dwugodzinną wyprawę kończyła pogadanka na temat szkolnych symboli, związanych z historią i tradycjami Gimnazjum Bielowskiego. Uczestnicy wycieczki utrwalili – między innymi – swoją wiedzę na temat powstania Sztandaru Szkoły i znaczenia jego poszczególnych elementów. Na zakończenie mieli możliwość obejrzenia gablot i tablic znajdujących się w Szkolnym Kąciku Patrona.

Wycieczki edukacyjne do historycznych miejsc, związanych z Patronem, są częścią projektu pt. „Na szlakach pamięci i symboli narodowych”, realizowanego w naszej szkole w tym roku. Współtwórcą i koordynatorem projektu  jest stowarzyszenie ‚Klub Przyjaciół Gimnazjum Witolda Bielowskiego”. Planuje się, że w działaniach projektowych, w ramach których, obok wycieczek, organizowane będą konkursy i wystawy, weźmie udział cała społeczność gimnazjalna.

[Not a valid template]