Podsumowania nadszedł czas

Zimowe ferie dobiegły końca, a gimnazjalna młodzież wróciła w szkolne mury pełna zapału do pracy w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności. Podczas uczestnictwa  w szkolnym apelu  uczniowie zostali zapoznani z danymi statystycznymi, podsumowującymi pracę dydaktyczno-wychowawczą za I semestr roku szkolnego 2016/2017. Zaprezentowano uczniów wyróżnionych, którzy uzyskali średnią ocen 4,75 i więcej oraz uczniów prawie wyróżnionych ze średnią od 4,3 – 4,74. Na najlepszą średnią ocen zapracowała klasa I b – 3,47, która również okazała się najlepszą w uczęszczaniu do szkoły, zdobywając najlepszą frekwencję 95,45%. Ponadto, należy podkreślić zaangażowanie uczniów w pracach samorządu uczniowskiego. Dzięki pomysłom oraz twórczemu działaniu w gimnazjum realizowanych jest wiele  zadań, zgodnie z kalendarzem uroczystości i imprez szkolnych. W II semestrze życzymy jeszcze większej motywacji do nauki, chęci do podejmowania wyzwań, aby na koniec roku szkolnego być zadowoleni z realizacji zamierzonych celów i dobrze wykonanej pracy.

Klasyfikacja semestralna
Klasyfikacja semestralna
sem1_16_17_podsumowanie.pdf
721.3 KiB
267 Downloads
Szczegóły