Razem w Unii 2014

Dnia 21 marca 2014 r. w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu odbył się finał XIII edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Razem w Unii 2014” o temacie przewodnim Ochrona środowiska a obszary działalności Unii Europejskiej, skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzowanie wiedzy o Unii Europejskiej, zapoznanie uczniów ze strategią zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej, w tym szczególnie zwrócenie uwagi na kwestie związane z oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze integrującej się Europy, zwiększenie proekologicznych zachowań w UE oraz kreowanie postaw promujących dokonywanie wyborów przyjaznych dla środowiska, rozbudzenie zainteresowania uczniów życiem społecznym oraz gospodarczym regionu, kraju i świata a także nauczenie poszanowania dla kultury, tradycji, zdobyczy naukowych poszczególnych narodów, rozwijanie świadomości europejskiej oraz poczucia współodpowiedzialności za społeczeństwo, państwo i środowisko naturalne.

Nasze gimnazjum reprezentowali: Franciszek Szweda, Artur Pijor i Arno Bruchwalski. Zadaniem młodych entuzjastów Unii Europejskiej było rozwiązanie testu,  w wyniku którego wyłoniono 9 finalistów. Nikt z naszych gimnazjalistów nie dostał się do ścisłego finału ,ale  była to wspaniała przygoda z Unią. Wróciliśmy do domu z dyplomami i bogatymi wrażeniami.

razem_w_ue