Projekt BIO + zakończony

Cała zabawa z projektem, którego pełna nazwa brzmi „BIO+ bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim” zaczęła się w lutym 2015 roku.  Wdecki Park Krajobrazowy oraz Bractwo Czarnej Wody zaprosili gimnazja z północnej części naszego województwa do udziału w ekologicznym konkursie grantowym. Każdą szkołę reprezentował zespół 10- osobowy, składający się z uczniów klas I i II (w ubiegłym roku szkolnym). Nasza drużyna to: Paulina Buchaj, Natalia Lewandowska, Zuzanna Oremus, Miłosz Piotrowski, Katarzyna Arentewicz, Oliwia Danielewicz, Joanna Elszkowska, Aleksander Olszewski, Mateusz Gretkowski, Łukasz Armatowski.

Konkurs rozpisany został na trzy etapy:

I etap – warsztatowy:

Wzięło w nim udział 15 gimnazjów (również nasze). Od marca do czerwca 2015 roku każda drużyna uczestniczyła w 4 dwudniowych warsztatach ekologicznych w Tleniu. Zajęcia były bardzo różnorodne, zarówno teoretyczne jak i terenowe – praktyczne. Poznaliśmy ekosystem łąki, jeziora, lasu, torfowisk, nauczyliśmy się rozpoznawać wiele gatunków roślin i zwierząt. Obserwowaliśmy zwierzęta przy pomocy różnorakiego sprzętu np. lornetek, noktowizorów czy kamer termowizyjnych. Szukaliśmy tropów zwierząt, obserwowaliśmy ptaki (widzieliśmy zimorodka, czaplę, gągoły). Praca była bardzo intensywna, ale niezmiernie ciekawa. Po części warsztatowej, w czerwcu, wszyscy uczniowie pisali test wiedzy, którego wyniki zdecydowały o zakwalifikowaniu się do drugiej części konkursu. Test przeszliśmy pozytywnie, zajęliśmy trzecie miejsce. Z konkursu odpadło 5 gimnazjów.

II etap – projektowy:

Wzięło w nim udział 10 szkół. Ten etap trwał od września do grudnia 2015 roku i polegał na wykonaniu w szkole i w terenie szeregu zadań projektowych, opracowaniu wyników oraz przygotowaniu sprawozdania dla organizatora. W tym czasie pracowaliśmy w terenie oznaczając gatunki fauny i flory, wykonując zdjęcia (zrobiliśmy ich około 1300), mierząc współrzędne – ogólnie monitorując teren o powierzchni około 1 km2. Przy pomocy fotopułapki udało nam się zaobserwować dziki. W szkole przy wykorzystaniu zamontowanej na dachu stacji pogody obserwowaliśmy wskaźniki pogody. Po zebraniu danych i ich analizie przygotowaliśmy obszerne sprawozdanie z naszej dwumiesięcznej pracy. Znalazło się w nim wiele prezentacji multimedialnych, filmów, wykresów, zdjęć, raportów z zajęć terenowych, mapek terenu. W czasie trwania II etapu w szkole odbyło się 10 prelekcji o tematyce ekologicznej, w których uczestniczyła nasza drużyna oraz wybrane klasy. Prelekcje prowadził pan Krzysztof Skwirowski z Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Na podstawie przesłanych do organizatorów sprawozdań (i nie tylko) oceniono pracę wszystkich drużyn przyznając miejsca. Zajęliśmy znowu trzecie miejsce i przeszliśmy do finału!!! W konkursie zostało 5 gimnazjów.

III etap – finał:

Do finału, który odbył się 12 stycznia 2016 roku w Osiu przygotowywaliśmy się bardzo intensywnie, ale krótko – nie mieliśmy dużo czasu. Zakres wiedzy był bardzo szeroki. W Domu Kultury w Osiu spotkały się drużyny 5 gimnazjów: z Nowego, Cekcyna, Warlubia, Śliwic i Osia. Finał był bardzo emocjonujący, zdobywane w kolejnych rundach punkty mogły przeważyć szalę zwycięstwa na korzyść każdej ze szkół. Uczniowie musieli zmagać się z różnorodnymi zadaniami – razem było ich 16 (12 pytań i 4 rozbudowane zadania – rozpoznawanie gatunków). Ostatecznie nasza drużyna uplasowała się na trzecim miejscu (a jakże, chyba mieliśmy to już przypisane od początku) – przegraliśmy jednym punktem z drużyną ze Śliwic, która uzyskała miejsce II. Zwyciężyło gimnazjum z Cekcyna i tym samym szkoła otrzymała główną nagrodę – 20 tysięcy PLN na wyposażenie pracowni biologicznej. Uczestnicy konkursu zostali obdarowani pięknymi nagrodami w postaci książek i dyplomów.

Podziękowanie dla organizatorów oraz gratulacje dla naszych uczniów – III miejsce to dla nas duży sukces. Konkurs był długi i bardzo trudny, ale wymagał od nas kreatywności, zaangażowania i współpracy w grupie. Zdaliśmy na piątkę.

Dziękujemy za pomoc Roksanie Lach i Nicoli Brzezińskiej oraz nauczycielom: Panu Rafałowi Fierek, Sławomirowi Rządkowskiemu i Romanowi Babińskiemu a także Panu dyrektorowi Piotrowi Ptach.

[Not a valid template]