Dzień Bezpiecznego Internetu

To święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Od 2004 roku w 45 krajach na świecie, w tym również w Polsce, Dzień Bezpiecznego Internetu był dotychczas (luty 2018) obchodzony dwunastokrotnie. Został ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu „Safer Internet”. Chodzi głównie o to, by dzieci i młodzież nie były narażone na niebezpieczeństwa w trakcie korzystania z zasobów internetowych. (wikipedia)

Nasza szkoła bierze czynny udział tegorocznych obchodów tego święta. Gazetka na głównym korytarzy szkoły zawiera cenne informacje dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Zachęcamy wszystkich uczniów do korzystania z takich rozwiązań jak Asy Internetu, gdzie w atrakcyjnej formie (gra!) możecie uzupełnić swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

*) ikona postu pochodzi ze strony Eurodesk.pl