P. Ptach

Turysto! Szanuj Środowisko!

Turysto! Szanuj Środowisko!

Z takim apelem zwrócono się w tym roku do społeczności podczas tegorocznej akcji Sprzątania świata. Akcja ta jest największą w kraju ekologiczną kampanią społeczną i stałym punktem kalendarza działań w wielu szkołach. Główne przesłanie akcji to czyste środowisko oraz człowiek przyjazny naturze i drugiemu człowiekowi. Zbieranie śmieci daje najczęściej efekt krótkotrwały, natomiast znacznie ważniejsza jest […]

Całe życie jest szkołą...

Całe życie jest szkołą…

27 czerwca to dzień, na który czekali wszyscy uczniowie. Wtedy to w ich ręce trafiły wypracowane przez całe 10 miesięcy świadectwa. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9.30. Na wstępie dyrektor Maria Jankowiak przywitała wszystkich przybyłych zaproszonych gości, rodziców uczniów wyróżniających się w nauce oraz całą społeczność gimnazjalną. Następnie zgodnie z tradycją uczniowie klas trzecich złożyli […]

Podsumowanie…

Tradycyjnie pod koniec roku szkolnego gimnazjum uczestniczy w uroczystym apelu sztandarowym. Najważniejszym jego momentem jest przekazanie gimnazjalnego sztandaru nowo wybranemu pocztowi w składzie: Karol  Zaremba, Patrycja Dzieżyk oraz Sandra Bernad. Podczas doniosłej chwili wypowiadane są słowa świadczące o szacunku i przywiązaniu do nieprzemijających wartości i tradycji szkoły noszącej imię Witolda Bielowskiego. Nowo wybraną przewodniczącą Samorządu […]

Egzamin, egzamin, egzamin...

Egzamin, egzamin, egzamin…

Kolejny egzamin gimnazjalny przeszedł do historii. Jak co roku uczniowie trzecich klas przystąpili do sprawdzenia swojej wiedzy. W pierwszym dniu należało sprostać przedmiotom humanistycznym, następnie przyrodniczo-matematycznym, a w  trzecim stawić czoła językowi obcemu – angielskiemu lub niemieckiemu. Wśród młodzieży zauważalny był klimat mobilizacji, wytężonej aktywności umysłowej. Jednak czy to wystarczy do osiągnięcia zadowalającego wyniku? Tegoroczny […]

Spotkanie z podróżnikiem, dziennikarzem i fotografikiem

Spotkanie z podróżnikiem, dziennikarzem i fotografikiem

Gimnazjum w Warlubiu, a konkretnie Rada Rodziców, była fundatorem spotkania autorskiego, które odbyło się 16 stycznia w murach warlubskiego gimnazjum. Spotkanie prowadził Pan Marek Karbowiak – dziennikarz, fotografik i podróżnik, zamieszkały w Wielkiej Brytanii. Tematem spotkania była „Egzotyczna Europa – Anglia”. Dzięki swoim doświadczeniom oraz wiedzy zgromadzonej przez lata pobytu i podróży po „Zjednoczonym Królestwie”, […]

Inauguracja r. szk. 2013/14 czyli – żegnajcie wakacje, witaj szkoło!

Z lekkim żalem, że wakacje już za nami, ale też pełni zapału do pracy rozpoczęliśmy 2. września, już po raz 15 – rok szkolny w warlubskim gimnazjum. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele, po której uczniowie i nauczyciele zebrali się w szkole na apelu. Zebraną na Sali społeczność gimnazjalną, a w szczególności pierwszoklasistów powitała Pani […]

Generalna próba za nami

Generalna próba za nami

Miniony tydzień dla trzecioklasistów był bardzo pracowity i wyczerpujący. Zmagali się bowiem z trzydniowym próbnym egzaminem gimnazjalnym: częścią humanistyczną, matematyczną-przyrodniczą i językiem obcym. Każdy gimnazjalista poznał formę egzaminu, a poprzez rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych mógł sprawdzić swoją posiadaną wiedzę. Komentarze wychodzących uczniów z sali były przeróżne, napawające refleksjami. Warto pomyśleć z jakimi zagadnieniami poradziłem […]