http://gwb.pl/oldwww/gimold/

:: Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013
Wiadomość dodana przez: B. Ptach (2013-07-01 09:57:32)

26 czerwca 2013 roku odbył się w naszej szkole apel podsumowujący pracę całego roku szkolnego. Wielu uczniów mogło poszczycić się swoimi osiągnięciami w konkursach i zawodach szkolnych, gminnych, powiatowych czy nawet wojewódzkich. Uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody i gromkie oklaski. Następnie dyrektor P.Ptach podsumował dydaktyczną i wychowawczą pracę uczniów w danym roku szkolnym. Był to rok bardzo pracowity, ale też atrakcyjny, bo przeplatany uroczystościami, zawodami, konkursami i imprezami dla wszystkich uczniów. Nie wszystkim udało się osiągnąć zapewne to, co sobie założyli na początku roku szkolnego, dlatego odzwierciedleniem dalszej pracy niech będzie hasło tegorocznego apelu:„ Najpewniejszą drogą do sukcesu jest próbować, jeszcze ten jeden raz”. Przedstawiony został również nowy Samorząd Szkolny oraz nowy skład pocztu sztandarowego. Życzymy im wielu sukcesów w samorządowej pracy. Wszystkim uczniom i całemu Gronu Pedagogicznemu ślemy życzenia bezpiecznych, słonecznych i pełnych wrażeń wakacji.

Zestawienie wyników
 lp.  wskaźnik  2012-13  2011-12
1.Ilość uczniów243254
2.wyróżnionych16/6,61 % 15/5,93 %
3.4,3 – 4,741017/6,72 %
4.Ocen celujących8067
5.Bardzo dobrych446541
6.dobrych766791
7.Dostatecznych10291174
8.Dopuszczających11551235
9.niedostatecznych3666
10.Ilość uczniów z oceną ndst2226
11.Średnia szkoły3,183,17
12.Zachowanie wzorowe4235
13.bardzo dobre4436
14.nieodpowiednie1112
15.naganne23
16.Frekwencja89,80 %89,90 %
17.Uczniowie ze 100% obecnością514
18.Ilość przeczytanych książek na 1 ucznia5,485,35

Frekwencja 100 %   -  Pyrkowski  Karol  - I a,  Rak Jowita – I c, Piór Sandra –IIa, Barszczewski Maciej –IIb, , Lemańska Ewelina –IIIb,

Złote nutki” –zespół wokalno –muzyczny – Dembek Martyna, Michalak Karolina, Kujawska Patrycja, Sikorska Aleksandra, Faleńczyk Olga, Kamińska Agnieszka, Dolewska Jagoda, Górka Natalia

Technicy, odpowiedzialni za sprzęt nagłaśniający i multimedialny – Kuczmiński Mikołaj,  Rułka Dawid

Redakcja Gwarka – Grabowski Jakub, Michalak Karolina, Faleńczyk Olga, Kaczkowska  Dorota, Dolewska Jagoda, Komorowska Ewelina

Szkolny konkurs przyrodniczy dla klas I, II 
- kl. I  - Szweda Franciszek, Daca Małgorzata, Sikorski Paweł
- kl. II – Wojciechowska Jagoda, Piernik Bartosz, Burdal Klaudia,

Międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur”
 – Jagoda Wojciechowska –wyróżnienie

Matematyczna Liga zadaniowa – Sandra Bernad – wysoki wynik

 Szkolny konkurs matematyczny klas I, II i III
kl. I
– Szweda Franciszek, Lewandowska Kinga, Grzywacz Paweł, Bonikowski Sylwester
kl. II – Grzędzicki Franciszek, Bruchwalski Arno, Jaśniewska Julia
kl. III – Szczepańska Magdalena, Trochowska Kamila, Michalak Karolina

Caritas szkolny – 16 osób – dyplomy uznania
adres tej wiadomości: /news.php?id=768